Начало

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР-1-СЕВЛИЕВО“ ЕООД е създаден и регистриран в съответствие със Закона за лечебните заведения през 1999 год, като лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ.

Нашата мисия е „От здравето по-ценно няма”.

Водещи принципи в работата ни са:

  • всеки пациент да получи качествени здравни услуги, според правилата за добра медицинска практика и стандартите за лечение, при спазване на професионалната тайна и правата на пациентите;
  • лична грижа и хуманно отношение към пациента;

Всички специалисти работят по утвърден месечен график, а част от тях след предварително записване.

Актуална информация за график може да получите на тел.: 0675/342 15

На територията на лечебното заведение са разположени:

– кабинети на общопрактикуващи лекари – II етаж, източно и западно крило;

– кабинети на стоматолози – IV етаж, източно и западно крило;

„Медицински център-1-Севлиево” ЕООД притежава сертификати за:

  • Коректна фирма за 2015г.;
  • Положителен резултат от изследването на тайния клиент в Клинична лаборатория;